Jouw reis tijdens de 8 kwetsbare fases!

Je kunt je er misschien nog niks bij voorstellen, maar de manier waarop wij leven, het gedrag dat we vertonen is ontstaan bij de manier waarop wij voor het eerst zichtbaar werden en hoe wij ter wereld zijn gekomen.

In deze blog vertel ik je meer over de 8 kwetsbare fases die invloed kunnen hebben op ons gedrag.
Want het kan zomaar zijn, dat er in 1 van die 8 kwetsbare fases iets is gebeurd die ervoor zorgen dat jij hier op latere leeftijd nog last van hebt. En ongemerkt heb jij dan een onvervulde behoefte en zolang die behoefte niet erkent en vervuld wordt blijft de belemmering bestaan!

8 Kwetsbare fases!

 

Fase 1: De pre-conceptie.

2 Maanden voor de daadwerkelijke conceptie maakt de eicel zich gereed om de reis naar conceptie te gaan maken. De eicel bevindt zich in een arrested state en slaat diverse informatie op zoals in welke omstandigheden en invloeden een eicel zich bevindt. Hoe voelen ouders zich? Is het een wens van beide? Hoe zijn de omstandigheden op dat moment? 

De pre-conceptie kenmerkt zich als een periode waarin als het ware ruimte wordt gemaakt voor een komend kindje. Durven ouders zich 'open te stellen' voor alles wat er komen gaat? Of zijn er dingen waarvoor zij zich moeilijk kunnen open stellen?

Fase 2: Conceptie.

Hier begint ons bestaan. Hierin verstaan we niet alleen de samensmelting van de eicel en de zaadcel, maar ook de emotionele omstandigheden zijn van groot belang. Als het ware ontstaat voor de daadwerkelijke conceptie een dans tussen beide cellen waarna de eicel de zaadcel uiteindelijk zal toelaten. Een liefdevolle verwekking van man en vrouw zorgt voor een andere emotionele omgeving, dan bijv. een conceptie die voortkomt uit een verkrachting.

De celbiologie heeft aangetoond dat individuele cellen een ervaringsgericht geheugen hebben, lang voordat onze hersenen zich ontwikkelen. Je kunt je dus nu dus voorstellen dat de diepste pijn, angst en strijd, maar ook geluk en plezier die we voelen zijn ontstaan in de eerste dagen van ons bestaan.

Fase 3: Implantatie.

Inmiddels zijn de eicel en zaadcel met elkaar versmolten en spreken we van een zygote. De zygote gaat verder op reis en heeft een beperkte voorraad aan voeding en zuurstof mee. Bij aankomst van de baarmoeder  zal hij zo snel mogelijk een plekje moeten vinden in de baarmoederwand om zich te voorzien van nieuwe voeding en zuurstof.

Wanneer het wat langer duurt voordat de zygote zijn plekje kan vinden, komt het in een situatie van leven en dood. De voorraad raakt op en wanneer hij zich niet kan voorzien van nieuwe voeding en zuurstof zal hij het niet overleven. Een zygote die daadwerkelijk een tekort heeft ervaren zal dit later ook in zijn energielevel merken.

Deze fase is ook het dialoog tussen de zygote en de moeder. Voor de zygote is het enorm van belang om de verbinding met zijn moeder aan te gaan en heeft het zijn moeder keihard nodig om 'een deurtje' in de baarmoederwand te openen. Dit is ook het moment dat een zygote zich kan innestelen en zich van nieuwe voeding en zuurstof kan voorzien.

Fase 4: Het ontdekkingsmoment.

Dit is het moment dat de vrouw ontdekt dat ze zwanger is. Doordat ze een test doet komt ze erachter dat ze zwanger is. De manier waarop deze ontdekking gedaan wordt, welke emoties en gevoelens daarbij vrij komen versterkt of verzwakt het gevoel van veiligheid bij het ongeboren kind. Deze ervaring is nooit zwart-wit. Het bevindt zich tussen 2 polen. Tussen hechting en onthechting, tussen gewenst en ongewenst, tussen bevestiging en afwijzing. Hiertussen zit een heel scala aan ervaringsmomenten.

Fase 5: Umbilical affect.

Negen maanden lang is er een permanente uitwisseling van biologische en emotionele informatie tussen moeder en baby. Hiermee ontwikkeld een baby zich en ontstaat zijn basis voor geluk, persoonlijkheid en voor zijn hele doen en laten. Alle indrukken komen binnen. Positieve indrukken zorgen voor bevestiging, erkenning, acceptatie en blijdschap en negatieve indrukken voor een tekort waardoor er een onveilige basis kan ontstaan.

Frank Lake deed een interessant onderzoek naar de effecten van gevoelens en stress van de moeder ten opzichte van de foetus.
Moeder en kind zijn 1! Alles wat de moeder zowel in haar externe als interne wereld meemaakt, ervaart de foetus ook!
Al deze ervaringen en gevoelens bepalen het wereldbeeld van de foetus. Wanneer de foetus veel stress en zorgen ervaart in de baarmoeder, zorgt dit voor een ander wereldbeeld dan wanneer de foetus volledig wordt gezien in zijn behoeftes en er geen spanningen zijn.

Volgens Lake zijn er 3 algemene patronen bij moeder te onderscheiden. Namelijk;
1) Positieve instelling - Vreugdevolle acceptatie.
2) Negatieve instelling - Negeren.
3) Sterk negatieve instelling - Bewuste en onbewuste afwijzing.

De foetus vertoont vanaf zijn kant 4 reacties op de affect flow. Namelijk;
1) Ideaal.
2) Coping.
3) Verzet.
4) Transmarginale stress verlamming.

Fase 6: De geboorte.

Eigenlijk is in alle gevallen de geboorte een traumatische ervaring voor de baby. Deze traumatische ervaring kan omschreven worden als een extreem stressvolle gebeurtenis, die een emotionele shock veroorzaakt en langdurige gevolgen kan hebben.
De bevalling kan ook voor een moeder zelf traumatisch zijn, dan is deze geboorte ook voor de baby traumatisch. Is het voor de moeder geen traumatische ervaring, dan kan het voor de baby nog steeds een traumatische ervaring zijn.

Het is het gehele proces van geboorte maakt het een traumatische ervaring. Een geboorte kan leiden tot problemen m.b.t. het psychische, cognitieve, en sociaal functioneren in het latere leven. Het is erg belangrijk dat een moeder verbonden is met haar kindje en hun geboorteproces. Dit verkleind de kans op traumatische gevolgen.

Op de langere termijn blijven geboorte-ervaringen  doorwerken in de psyche  van de volwassene. Dit leidt tot de vorming van bepaalde persoonlijkheidstypen. Basispatronen van reacties op stress en de vorming van angsten, kunnen tijdens de geboorte gevormd worden.


Fase 7: Inprentingsmoment.
De geboorte is een heftige gebeurtenis voor de baby. Vanuit de baby gezien is er dan niets fijner om na deze overweldigende ervaring op de borst bij moeder te kunnen komen.

Onderzoek toont aan dat dit moment direct na de geboorte met recht een kwetsbare periode genoemd kan worden, want deze eerste minuten  en uren samen voor zowel moeder als kind zijn bepalend voor hun hechtingsrelatie.

Het inprentingsmoment is voor een baby een zeer belangrijk moment. Alle kwetsbare fases die hieraan vooraf zijn gegaan komen op dit moment samen. De baby wilt niets liever dan zijn moeder aankijken en zien en voelen dat het geliefd wordt. Wanneer dit moment wordt verstoord tussen moeder en kind, zal dit voor een overtuiging kunnen zorgen dat een kind zich afgewezen voelt door moeder.

 

Fase 8: De psychologische geboorte.

Rond de 9e maand vindt de psychologische geboorte plaats. De mogelijkheden van de baby nemen rond de 9e maand toe. Hij kan misschien al kruipen en op die manier de wereld zelf gaan ontdekken.
Deze fase betekent ook dat moeder haar kind zal moeten 'loslaten''. Ze zal meer naar de achtergrond treden als veilige zorgbasis; op deze basis kan de baby terug vallen als hij dat nodig heeft.

De psychologische geboorte is opnieuw voor een baby een kwetsbare fase. We hebben het dan met name over breuken en scheidingen. Figuurlijk meer op eigen benen staan, zal hem onzeker maken en een bepaalde onveiligheid bieden. Hij wil wel meer loskomen, maar heeft tegelijkertijd ook de bevestiging en ondersteuning nodig.

Baby's die vroeg in hun leven een schokkende ervaring hebben gehad zoals een traumatische geboorte zullen zich tijdens de psychologische geboorte extra onzeker en onveilig voelen. Bij deze baby's treedt ook vaak de psychologische geboorte vaak later op en gaat gepaard met heftigere reacties.

Deze baby's reageren bijvoorbeeld sterker als ze in een niet - vertrouwde omgeving worden achtergelaten. De verhoogde kwetsbaarheid, die normaal is bij de psychologische geboorte wordt bij belaste baby's sterk vergroot. Deze verhoogde kwetsbaarheid kan leiden tot verlatingsangst  die een heel leven meegaat.

De manier waarop je geboren wordt, vormt jouw vermogen om gezonde relaties aan te gaan vanuit Liefde, inlevingsvermogen en vertrouwen!

 

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.