Sensopatisch spel!

Sensopatisch spel, je ziet het steeds vaker voorbij komen! Maar wat is het precies en waar is het goed voor? In deze blog vertel ik je er meer over!

Wat is sensopatisch spel?

Sensopatisch spel is een complete benaming voor al het zintuigelijk spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen zonder vaste vorm en waarbij de materialen een beroep doen op onze zintuigen. Je kunt hierbij denken aan rijst, zand, scheerschuim etc.

Wat het mooie aan sensopatisch spel is, is dat het geen gericht doel heeft. Het ontdekken van verschillende materialen door bijv. te kneden en manipuleren is een heerlijke ervaring en bewustwording van verschillende texturen. Een rijke leerervaring dus voor het ontdekken van verschillende zintuigen. Sensopatisch spel is een heerlijke tactiele ervaring voor onze prikkelverwerking. Daarover lees je in mijn volgende blog meer!

Het belang van sensopatisch spel voor je kind.

Naar mijn mening heeft sensopatisch spel meerdere belangen. Maar de allerbelangrijkste is dat het ontspant en kalmeert waardoor je kind tot rust komt. Het helpt je kind om gedachten te ordenen, emoties en gebeurtenissen te verwerken.

Het volgende belang is de concentratie. Spelen met ongevormd materiaal stimuleert de concentratie. Kinderen zijn ontzettend goed in staat om tijdens spel met ongevormd materiaal zich te richten op het spel en laten zich hierbij niet afleiden door de omgeving.

En dan het belang dat een kind zichzelf hiermee leert kennen. Door te spelen met verschillende materialen en texturen ervaart een kind wat het wel fijn vindt en wat het niet fijn vindt. Het spelen met ongevormde materialen versterkt de individualisatie van het kind. En ook het gevoel van ongevormde materialen op het lichaam dragen bij aan een stukje informatie die het kind over zijn lichaam ontvangt.

Het belang van zelf ontdekken en ervaren. Tijdens het spelen met sensopatisch spelmateriaal doen kinderen zelf ontdekkingen, ervaringen en kennis op. Doordat er bijna geen inbreng van een volwassene nodig is en er weinig van kinderen gevraagd wordt is er meer ruimte voor onderling sociaal contact en dat contact biedt weer ontwikkelingsmogelijkheden op taalgebied.

En wist je dat sensopatisch spel een kind alerter maakt? Wanneer we iets betasten hebben we daar een paar uur profijt van, in tegenstelling tot kijken en luisteren, dat zorgt voor een korte opleving van alertheid.

Materialen.

Voor sensopatisch spel kunnen diverse materialen gebruikt worden, enkele hiervan worden hieronder genoemd:

- Rijst
- Kinetic zand
- Mais
- Scheerschuim
- Waterbeads
- Klei

Je kunt het materiaal aanbieden in speelbakken, kartonnen dozen, op een dienblad of andere bakken.

Spel begeleiden.

Goede begeleiding is erg noodzakelijk want je haalt hiermee zoveel mogelijk uit het spel. Wanneer je nieuwe materialen aanbieden, speel dan altijd even mee. Laat een kind zien wat je allemaal met het materiaal kunt doen en krijgen de kinderen een goed voorbeeld.
Het aanbieden van de materialen is een eerste stap in de spelbegeleiding. Je creëert hiermee de voorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. Zorg voor materialen waarmee het kind kan experimenteren, construeren en rollenspel kan spelen. Teveel of te weinig materiaal in verhouding tot het ongevormde materiaal beperkt de experimenteerkansen. 

Ongevormd spelmateriaal heeft een ontzettend grote aantrekkingskracht op kinderen. Wanneer je het aanbiedt, zal er vrijwel direct mee gespeeld gaan worden. Is dit niet het geval? Benoem en bespreek dan het materiaal en laat zien wat je er allemaal mee kunt doen.

Probeer de kinderen tijdens hun spel zo min mogelijk te onderbreken. Vraag niet wat ze aan het doen zijn, maar observeer hun spel. Let op hoe kinderen het spel verwoorden en help ze daar waar nodig. Wanneer kinderen tegen een probleem aanlopen, los dit dan niet voor ze op, maar vraag hoe ze dit zouden kunnen oplossen.

Sensopatisch spel kent geen goed of fout, maar wanneer je het idee hebt dat kinderen er meer uit zouden kunnen halen kun je ervoor kiezen om het kind tijdens het spel te begeleiden.

Veel speelplezier gewenst! 


Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.